Menu rozwijane

10 kwietnia 2015

Do Uczestniczek i Uczestników

Spotkania „Siła jest Kobietą”

 

Szanowni Państwo,

Coraz więcej kobiet, dobrze wykształconych, wykazujących wolę i determinację do uzyskania wyższych kwalifikacji, zakłada własne przedsiębiorstwa. Aspiracje zawodowe kobiet też rosną, częściej decydują się one na karierę menedżera, czy właściciela firmy.

Każda zachęta, skierowana do kobiet, by rozpoczęły własną działalność ma wpływ na trwałe ożywienie gospodarcze. Nie trzeba podkreślać, że podnosi też poczucie własnej wartości kobiety i jej przydatności w społeczeństwie. Powinniśmy być dumni, ponieważ Polki zajmują coraz wyższą pozycję w lidze europejskich kobiet biznesu; są one jednymi z najbardziej przedsiębiorczych Europejek.

Życzę zatem wszystkim Państwu udanego spotkania, wymiany doświadczeń i nawiązania wielu cennych kontaktów, które mogą zaowocować w przyszłości współpracą. Jestem pewna, że przedsiębiorcze kobiety są w stanie złączyć siły, by wspólnie budować pozytywny wizerunek aktywnej Polki.