30.03.2015
„Gdy patrzymy wstecz, na okres walki opozycyjnej w latach PRL, musimy zwrócić uwagę na rolę, jaką w niej odegrały kobiety. Ich udział w polskiej drodze ku wolności to pełne poświęceń zaangażowanie w działalność opozycyjną” -napisała Anna Komorowska.
Ważne, aby mały człowiek wzrastał otoczony miłością i troską rodziców czy opiekunów oraz ich akceptacją. Dlatego wysoko cenię tych, którzy decydują się pełnić funkcję rodziny zastępczej - mówi Anna Komorowska w wywiadzie dla "Przyjaciółki".
26.03.2015
„Promocja polskiego wzornictwa przemysłowego i projektantów powinna być przedmiotem szczególnej troski i zainteresowania” - napisała Anna Komorowska.
21.03.2015
„Z ogromnym uznaniem odnoszę się do inicjatywy Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, dzięki której pomoc otrzymują co roku najsłabsi – ubogie dzieci”-napisała Anna Komorowska.
20.03.2015
"Poznań stał się najważniejszym w Polsce miejscem spotkań pisarzy, tłumaczy, ilustratorów, wydawców, księgarzy i bibliotekarzy - wszystkich tych osób i instytucji, które zajmują się książką - napisała Anna Komorowska.
19.03.2015
"Innowacyjność tkwiąca w inicjatywach Akademii Orange pozwala rozwijać się dzieciom i pobudzać ich ogromny potencjał. Kluczową rolę odgrywają animatorzy, będący dla młodych ludzi swoistymi mentorami, którzy dzielą się z dziećmi i młodzieżą swoją pasją".
15.03.2015
"Cieszę się bardzo, że dzięki Festiwalowi co roku spotykają się na scenie dzieci z polskich szkół w Holandii, by przedstawić swoje umiejętności recytatorskie i własne interpretacje polskiej poezji dziecięcej" - napisała Anna Komorowska.
Podoba mi się Japonia, a szczególnie przyroda japońska. Może to mniej widać tutaj, w Tokio, ale wystarczy wyjechać trochę poza miasto, aby ją zobaczyć - powiedziała Małżonka Prezydenta RP w wywiadzie dla "Polonia Japonica".
09.03.2015
"Każda inicjatywa podejmująca temat autyzmu jest niezwykle cenna i potrzebna.(…) Wczesna diagnoza jest bowiem kluczowa dla zahamowania rozwoju objawów autyzmu i możliwości ich leczenia" - napisała Anna Komorowska.
02.03.2015
„Inicjowanie podobnych spotkań jak obecne (...) jest konieczne i powinno być kontynuowane” – napisała Anna Komorowska.
26.02.2015
„Podczas dzisiejszego spotkania zamykają Państwo sześcioletni Program Rozwoju Bibliotek.(…) Biblioteki zaczęły w większym stopniu odpowiadać na różne potrzeby lokalnych społeczności, oferując im szeroką ofertę (...) - napisała Anna Komorowska.
16.02.2015
„Rady Seniorów są także wzorem, jak budować więzi międzypokoleniowe. Osoby starsze, ze swoim doświadczeniem życiowym, mają bardzo wiele do przekazania młodszym, mogą służyć radą i pomocą. Warto korzystać z ich mądrości i wiedzy”- napisała Anna Komorowska.
15.02.2015
„Serdecznie gratuluję 10. edycji Koncertu Charytatywnego Domeyko Dzieciom. W akcję zaangażowana jest cała społeczność szkolna, która z ogromnym oddaniem pomaga co roku chorym dzieciom”- napisała Anna Komorowska.
02.02.2015
„Chciałabym podkreślić, że wszyscy uczestnicy konkursu „Projekt z klasą” są zwycięzcami. Liczy się bowiem pasja, za którą podążacie oraz zaangażowanie, które daje ogromną satysfakcję wspólnego osiągania celu” – napisała Anna Komorowska.
31.01.2015
„Forum to dobra okazja do wzajemnego poznania się, czerpania ze źródeł i inspiracji muzycznych, odkrywania nowych form i środków wyrazu artystycznego, jak również współdziałania z osobami z odmiennych kręgów kulturowych” – napisała Anna Komorowska.