Menu rozwijane

Pierwsza Dama na inauguracji roku akademickiego Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Pierwsza Dama na inauguracji roku akademickiego Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Pierwsza Dama na inauguracji roku akademickiego Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Pierwsza Dama na inauguracji roku akademickiego Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Pierwsza Dama na inauguracji roku akademickiego Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego

30 września 2010

Inauguracja roku akademickiego na filologii klasycznej

1228722805.jpg
1479811894.jpg
259962194.jpg
577000227.jpg
1686095800.jpg