Menu rozwijane

Pierwsza Dama na inauguracji roku akademickiego Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego
Pierwsza Dama na inauguracji roku akademickiego Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego
Pierwsza Dama na inauguracji roku akademickiego Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego
Pierwsza Dama na inauguracji roku akademickiego Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego
Pierwsza Dama na inauguracji roku akademickiego Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego
30 września 2010
1228722805.jpg
1479811894.jpg
259962194.jpg
577000227.jpg
1686095800.jpg