Menu rozwijane

Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w Szwajcarii
05 października 2012
1kprp_20121004_pm_001-3.jpg
2kprp_20121004_pm_002-3.jpg
3kprp_20121004_pm_003-3.jpg
4kprp_20121004_pm_112.jpg
5kprp_20121004_pm_179.jpg
6kprp_20121004_pm_004-3.jpg
7kprp_20121004_pm_210.jpg
8kprp_20121004_pm_005-3.jpg
9kprp_20121004_pm_006-3.jpg
10kprp_20121004_pm_007-3.jpg
11kprp_20121004_pm_341.jpg
12kprp_20121005_pm_021.jpg
13kprp_20121005_pm_089.jpg
14kprp_20121005_pm_123.jpg
15kprp_20121005_pm_232.jpg
16kprp_20121005_pm_207.jpg
17kprp_20121005_pm_283.jpg
18kprp_20121005_pm_304.jpg
19kprp_20121005_pm_369.jpg
20kprp_20121005_pm_400.jpg
21kprp_20121005_pm_388.jpg
22kprp_20121005_pm_479.jpg
23kprp_20121005_pm_583.jpg
24kprp_20121005_pm_536.jpg
25kprp_20121005_pm_569.jpg
26kprp_20121005_pm_599.jpg
27kprp_20121005_pm_658.jpg
28kprp_20121005_pm_606.jpg
29kprp_20121005_pm_660.jpg
30kprp_20121005_pm_677.jpg