Menu rozwijane

Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii - Wizyta w Klasztorze Hieronimitów
Klasztor Hieronimitów
Para Prezydencka zwiedza Klasztor Hieronimitów - przed grobem poety
Para Prezydencka zwiedza Klasztor Hieronimitów
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii - Zwiedzanie Narodowego Muzeum Powozów
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Rozmowa Małżonek Prezydentów Polski i Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii - Spotkanie z przedstawicielami portugalskiej Polonii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Spotkanie Pierwszych Dam Polski i Portugalii z uczniami
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
Pierwsza Dama z wizytą w Portugalii
20 kwietnia 2012
1img_9374.jpg
2kprp_20120419_pm_015.jpg
3kprp_20120419_pm_053.jpg
4kprp_20120419_pm_089.jpg
5kprp_20120419_pm_141.jpg
6kprp_20120419_pm_165.jpg
7kprp_20120419_pm_219.jpg
8kprp_20120419_pm_249.jpg
9kprp_20120419_pm_260.jpg
10kprp_20120419_pm_285.jpg
11kprp_20120419_pm_303.jpg
12kprp_20120419_pm_318.jpg
13kprp_20120420_pm_001.jpg
14kprp_20120420_pm_035.jpg
15kprp_20120420_pm_102.jpg
16kprp_20120420_pm_115.jpg
17kprp_20120420_pm_122.jpg
18kprp_20120420_pm_140.jpg
19kprp_20120420_pm_213.jpg
20kprp_20120420_pm_255.jpg
21kprp_20120420_pm_322.jpg
22kprp_20120420_pm_337.jpg
23kprp_20120420_pm_361.jpg
24kprp_20120420_pm_479.jpg
25kprp_20120420_pm_497.jpg
26kprp_20120420_pm_515.jpg