3 etapy wyboru zwycięzców Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP:

1)       Pierwszy etap: zgłoszenie podmiotów i weryfikacja formalna wniosków

  • Zgłoszenia podmiotów do Nagrody Gospodarczej - po jednym kandydacie w każdej kategorii - mogą składać wybrane Instytucje Zgłaszające (podmiot nie może sam się zgłosić; lista Instytucji dostępna jest tutaj), wypełniając odpowiednie wnioski (wszystkie wnioski dostępne są w tym miejscu).
  • Wypełnione i podpisane wnioski trzeba przesłać tradycyjną pocztą do Kancelarii Prezydenta RP, w której pracownicy sprawdzają dokumenty pod względem formalnym (czy uzupełnione są wymagane pola, wpisane poprawne dane, podpisy etc.).
  • Wnioski, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną, przekazywane są do Kapituły Nagrody Gospodarczej.

2)      Drugi etap: wybór Nominowanych

Wyboru nominowanych dokonuje Kapituła składająca się z przedstawicieli instytucji, mediów i uczelni wyższych. Podczas posiedzenia członkowie Kapituły wybierają po 3 nominowanych w każdej z pięciu kategorii. Następnie Przewodniczący Kapituły informuje Prezydenta RP o nominowanych firmach.

3)      Trzeci etap: wskazanie Laureatów

Podczas uroczystej Gali Nagrody Gospodarczej, odbywającej się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Prezydent RP wskazuje laureatów w poszczególnych kategoriach i wręcza im statuetki. Informacja o zwycięzcach trzymana jest w tajemnicy do momentu rozpoczęcia Gali.