Prezydent Bronisław Komorowski wyróżni przedsiębiorstwa, instytucje i wynalazców, którzy wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarki wręczając w środę podczas Gali na Międzynarodowych Targach Poznańskich Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP.
W piątek Kapituła XIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominowała 16 podmiotów spośród 106 wniosków, które wpłynęły do Kancelarii Prezydenta RP
14.04.2015
106 wniosków wpłynęło w XIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pod koniec kwietnia Kapituła Nagrody wskaże firmy nominowane w każdej kategorii, a statuetki zwycięzcom Prezydent RP wręczy na uroczystej Gali 6 maja.
Tegoroczna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP powinna uwzględniać aspekt samorządności i wpływu samorządów na rozwój gospodarki – ocenił Bronisław Komorowski inaugurując XIII edycję nagrody.
Sukces gospodarczy jest efektem pracy tych, którzy podejmowali decyzje o wielkiej reformie, ale przede wszystkim tych, którzy zagospodarowywali wolność - mówił w Poznaniu Bronisław Komorowski podczas wręczania Nagród Gospodarczych Prezydenta RP.
Prezydent Bronisław Komorowski wręczy w poniedziałek statuetki laureatom XII edycji Nagrody Gospodarczej. Gala odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda w kategorii Trwały Sukces.
W XII Edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP Kapituła, pod przewodnictwem Wiesława Rozłuckiego, spośród 115 wniosków zdecydowała nominować 15 przedsiębiorstw. Po raz pierwszy Kapituła wybrała nominowanych w nowej kategorii Trwały Sukces.
Zakończył się pierwszy etap XII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Instytucje zgłaszające: urzędy marszałkowskie, fundacje, stowarzyszenia oraz redakcje znanych czasopism przysłały w tym roku rekordową liczbę 121 wniosków w 5 kategoriach.
Prezydent Bronisław Komorowski powołał w czwartek w Belwederze Kapitułę Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, w skład której weszło 21 przedstawicieli uczelni wyższych, instytucji publicznych oraz mediów.
Sekretarz Stanu Olgierd Dziekoński oraz Przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Wiesław Rozłucki wystosowali list do 58 Instytucji Zgłaszających, zachęcający do składania wniosków w XII edycji Nagrody Gospodarczej.
Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w środę podczas Gali na Międzynarodowych Targach Poznańskich statuetki zwycięzcom Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
Utrzymanie stałego wzrostu gospodarczego wymaga wspierania konkurencyjności polskiej gospodarki - uważa prezydent. W środę w Poznaniu Bronisław Komorowski wręczył Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP.
W środę podczas Gali na Międzynarodowych Targach Poznańskich Bronisław Komorowski wręczy statuetki zwycięzcom Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Laureaci zostaną wyłonieni w czterech kategoriach spośród 12 nominowanych firm.
W piątek Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP ogłosiła 12 firm nominowanych w XI Edycji. 5 czerwca podczas Gali na Międzynarodowych Targach Poznańskich prezydent wręczy statuetki zwycięzcom.
24.04.2013
Prawie 100 najlepszych firm i instytutów naukowo-badawczych zostało zgłoszonych do XI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Kolejnym etapem będzie wybór Nominowanych do Nagrody Gospodarczej na posiedzeniu Kapituły w Pałacu Prezydenckim 24 maja br.