Harmonogram XIII Edycji

  • 27 marca 2015 roku - ostateczny termin przesyłania wniosków przez Instytucje Zgłaszające (liczy się data stempla pocztowego)
  • 24 kwietnia 2015 roku - posiedzenie Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (wybór Nominowanych)
  • 6 maja 2015 roku – wręczenie Nagród Gospodarczych (statuetek dla Zwycięzców) przez Prezydenta RP podczas uroczystej Gali