O Nagrodzie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z małżonką Anną Komorowską postanowili ustanowić Nagrodę za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży. Nagroda przyznawana będzie twórcom sztuki adresowanej do młodego pokolenia. Celem Nagrody jest podniesienie społecznej rangi tej sztuki, podkreślenie jej znaczenia dla kształtowania wrażliwości artystycznej młodych odbiorców kultury, a także popularyzowanie twórczości dla dzieci i młodzieży.

Pierwsza edycja Nagrody jest wyjątkowa ze względu na przypadającą w 2014 roku 25. rocznicę odzyskania przez Polskę Wolności. W związku z tym, w tej edycji Nagroda zostanie przyznana twórcom, którzy wyróżniali się działalnością artystyczną dla dzieci i młodzieży w całym ostatnim 25-leciu.

Nagroda będzie przyznawana w kategoriach:

  • Film,
  • Literatura,
  • Muzyka,
  • Sztuki plastyczne,
  • Teatr.

W tym roku Nagroda zostanie przyznana we wszystkich kategoriach, natomiast od kolejnej edycji będzie przyznawana tylko w jednej kategorii, co roku w innej.