Kapituła Nagrody 2

Kapituła Nagrody - zdjęcie w treści wpisu

W skład Kapituły wchodzą obecnie:

  1. Dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski, sekretarz Rady Języka Polskiego,
  2. Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, językoznawczyni i badaczka literatury, Laureatka II edycji Nagrody,
  3. Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, Uniwersytet Warszawski, Rada Języka Polskiego – członek Prezydium, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,
  4. Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, przewodniczący Kapituły,
  5. Prof. dr hab. Andrzej Markowski, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN,
  6. Prof. dr hab. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski, Laureat III edycji Nagrody,
  7. Prof. dr hab. Walery Pisarek, Uniwersytet Jagielloński, Laureat I edycji Nagrody,
  8. Maciej Klimczak – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,
  9. Emilia Danowska-Florczyk, Rada Języka Polskiego, sekretarz Nagrody.