O Nagrodzie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski ustanowił Nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony dla Polszczyzny” w 2012 roku.

Nagroda przyznawana jest ludziom kultury, nauki, biznesu, nauczycielom, działaczom społecznym, za szczególne zasługi w podnoszeniu świadomości językowej Polaków oraz w krzewieniu kultury języka polskiego – polszczyzny poprawnej, sprawnej, etycznej i estetycznej – w publikacjach naukowych i popularnonaukowych, w wystąpieniach popularyzatorskich w radiu i telewizji, mediach elektronicznych, a także w twórczości pedagogicznej, aktorskiej i estradowej.

Celem Nagrody jest promocja języka polskiego jako wartości, ochrona języka polskiego jako nośnika tożsamości narodowej, kształtowanie świadomości językowej Polaków, zwiększenie zainteresowania językiem polskim oraz propagowanie dobrych wzorców językowych.

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony dla Polszczyzny” jest nagrodą honorową. Laureat Nagrody nie otrzymuje z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych.

Partnerami Nagrody są Narodowe Centrum Kultury oraz Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.