Rok 2010

 • Honorowy Protektorat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad Harcerstwem Polskim. Honorowy Protektorat, nawiązujący do sięgających czasów II Rzeczypospolitej wielkich tradycji prezydenckich protektoratów nad polskim ruchem harcerskim, obejmuje wszystkie organizacje krajowe, jak i działające wśród Polonii: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Stowarzyszenie Harcerskie, oraz Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami kraju
 • Na wniosek Pani Magdaleny Jethon – Dyrektor Programu III Polskiego Radia SA
  Wydanie płyty „Solidarni z Japonią”
 • Na wniosek p. Anny Milczanowskiej - Prezydent Miasta Radomska
  Obchody Roku Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku
  2010
 • Z inicjatywy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki oraz na wniosek Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku
  Polsko-Ukraińskie Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej w Mikuliczynie
 • Na wniosek p. Janiny Nowowiejskiej – Prezesa Zarządu Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego i p. Ryszarda Grobelnego – Prezydenta Miasta Poznania
  Uroczystości poświęcone setnej rocznicy skomponowania i prawykonania pieśni Rota
  od 13 stycznia 2010, Poznań
 • Na wniosek p. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz – Prezesa Fundacji „Nasza Ziemia” oraz Fundacji „Sprzątanie Świata - Polska”
  Kampania na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2009/2010
  od lipca 2009 do czerwca 2010
 • Na wniosek p. Michała Wojtczaka – Sekretarza Narodowej Rady Ekologicznej
  XI edycja Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”
  22 kwietnia 2009-2 lutego 2010
 • Na wniosek p. Jana Malickiego – Dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
  Nagroda imienia Lwa Sapiehy przyznawana corocznie osobom zasłużonym dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowania demokratycznej Białorusi
 • Na wniosek Jana Tomaszewskiego
  Projekt cyklu audycji telewizyjnych „Miejsce z historią”
 • Z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP - Biura Inicjatyw Społecznych, przy współpracy Polskiej Unii Onkologii
  Ogólnopolska Kampania Profilaktyki Onkologicznej
  od 6 lutego 2009
  PATRONAT PARY PREZYDENCKIEJ
 • Na wniosek o. Józefa Jońca SchP – Prezesa Stowarzyszenia PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza i p. Zbigniewa Piotrowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin
  Program „Katyń ... ocalić od zapomnienia”
  2008-2010
 • Na wniosek p. Barbary Bilińskiej – Dyrektora Discovery Historia TVN i p. Grażyny Bukowskiej
  – Producenta Wykonawczego Discovery Historia TVN
  Cykl filmów Żołnierze Wyklęci
 • Na wniosek p. Tadeusza Wrony – Prezydenta Miasta Częstochowy
  Setna rocznica wystawy rolniczo-przemysłowej w Częstochowie
  maj-grudzień 2009, Częstochowa
 • Na wniosek p. Wojciecha Drygasa – Kierownika Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Ogólnopolska Kampania Aktywności Fizycznej „Postaw Serce na Nogi”
  2009-2010
 • Na wniosek p. Szymona Kobusińskiego – Prezesa Fundacji „Ocalmy od zapomnienia”
  Projekt upamiętnienia postaci zasłużonych Polaków ze środowiska emigracyjnego Wielkiej Brytanii zatytułowany „Ocalić od zapomnienia”
  (wystawy fotograficzne i wydawnictwa)

  2008/2009
 • Na wniosek p. Jana Ostrowskiego – Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu
  Wystawa w Zamku Królewskim na Wawelu z okazji 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem
  rok 2010, Zamek Królewski na Wawelu
 • Protektorat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad nową umową społeczną
 • Z inicjatywy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz na wniosek p. Henryka Kacprzyka, Wójta Gminy Grunwald
  Obchody 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem
  14 lipca 2010 r, Grunwald
 • Na wniosek Prof. med. Pana Witolda Zatońskiego Honorowego Przewodniczącego Obywatelskiej Koalicji „Tytoń albo zdrowie”:
  Akcja „Rzuć palenie razem z nami”
  (wrzesień 2006 r. – początek)
 • Na wniosek Pana Andrzeja Siezieniewskiego, Prezesa Zarządu Polskiego Radia S.A.:
  Wydanie płytowe „Chopin – Dzieła Wszystkie – Nowe Nagrania”
  (lata 2007 – 2010)
 • Na wniosek Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pana Mirosława Kochalskiego:
  Kampania Społeczna na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodziców pod nazwą „Daj im przyszłość – Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka”
 • Na wniosek p. Anny Dymnej - Prezes Fundacji „Mimo Wszystko”
  Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej Piosenki
  (inicjatywa objęta stałym patronatem Prezydenta RP)
 • Na wniosek p. Marka Wasiaka – Prezesa Zarządu Fundacji Panteon Narodowy Na Skałce
  Dzieło rozbudowy Panteonu Narodowego Na Skałce
  rok 2008 – początek przedsięwzięcia
 • Na wniosek p. Tomasza Makowskiego – Dyrektora Biblioteki Narodowej
  Pokaz skarbu – cykl prezentacji najcenniejszych zbiorów Biblioteki Narodowej
  lata 2007-2010 – Biblioteka Narodowa w Warszawie – Pałac Krasińskich
 • Na wniosek Ks. Piotra Krakowiaka – Krajowego Duszpasterza Hospicjów
  Ogólnopolski program społeczno-edukacyjny na rzecz wolontariatu hospicyjnego „Lubię pomagać”
  lata 2007-2010
 • Na wniosek p. Jerzego Halbersztadta – Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich i p. Ewy Wierzyńskiej - Zastępcy Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich, przy współpracy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Program Polscy Sprawiedliwi - przywracanie pamięci
 • Na wniosek p. Janusza Śniadka – Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
  Kampania informacyjna „Polska Przyjazna Pracownikom”
 • Na wniosek p. Marka Rockiego – Prezesa Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego
  Obchody jubileuszu 100-lecia Akademickiego Związku Sportowego
  rok akademicki 2008/2009
 • Na wniosek p. Jana Krzysztofa – Naczelnika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
  Uroczystości setnej rocznicy powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
  rok 2009
 • Na wniosek p. Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Rok Fryderyka Chopina
  rok 2010
 • Na wniosek p. Krzysztofa Marka Słonia – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach
  Inicjatywa odnowy cmentarza na Rossie w Wilnie
 • Na wniosek Pana Waldemara Dąbrowskiego – Przewodniczący Komitetu Obchodów CHOPIN 2010
  podtrzymanie honorowego patronatu udzielonego przez śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego nad Rokiem Fryderyka Chopina
  rok 2010
 • Na wniosek p. Stanisława Moryto – Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
  Obchody jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
  17 października 2009 - 4 czerwca 2011, Warszawa
 • Na wniosek p. Krzysztofa Przybyła - Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Programu „Polski Sukces, Dokonania Perspektywy”
  Program „Polski Sukces, Dokonania i Perspektywy”
  inauguracja programu – 27 kwietnia 2007 w Warszawie
 • Na wniosek p. Krzysztofa Przybyła – Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
  Konkurs „Teraz Polska”
  (inicjatywa objęta stałym patronatem Prezydenta RP)