Menu rozwijane

31 stycznia 2013
 • Na wniosek Pana Artura Brzóski – Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  styczeń-październik 2014 roku
   
 • Na wniosek Pani Izabeli Dzieduszyckiej – Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia Przymierza Rodzin
  XVI Dobroczynny Bal Przymierza Rodzin
  11 stycznia 2014 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Bohdana Skrzypczaka – Prezesa Zarządu Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
  Spotkanie „Rzeczypospolita Lokalna. Sejm Społeczników, Bojowników i Ekspertów”
  16-17 stycznia 2014 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Jarosława Suchana – Dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi
  Wystawa „Atlas Nowoczesności”
  Otwarcie 24 stycznia 2014 roku, Łódź