Menu rozwijane

01 marca 2014
 • Na wniosek Pana Profesora Andrzeja Kossa – Dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  Wystawa „Polska sztuka konserwacji. XV-lecie Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  5-29 marca 2015 roku, Kraków
 • Na wniosek Pana Jana Ołdakowskiego – Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
  Uroczystość finałowa IV edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”
  6 marca 2015 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Zbigniewa Modrzewskiego – Prezesa Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
  Projekt edukacyjny pod nazwą Dzień Przedsiębiorczości 2014
  finał 11 marca 2014 roku, Warszawa
 • Na wniosek Księdza Biskupa Jerzego Samca - Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP
  Międzynarodowa konferencja teologiczno-naukowa „Na drodze pojednania. 50-lecie Memorandum wschodniego Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (Ostdenkschrift) z roku 1965”
  12 marca 2015 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Andrzeja Byrta – Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich
  CAVALIADA TOUR w sezonie 2014/2015
  12–15 marca 2015 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Janusza Gromka – Prezydenta Miasta Kołobrzeg
  Obchody 70. rocznicy walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem w 1945 roku
  17-18 marca 2015, Kołobrzeg
 • Na wniosek Pana Tomasza Siemoniaka – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej
  Obchody 250-lecia szkolnictwa wojskowego – odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 250. rocznicę powołania Szkoły Rycerskiej
  18 marca 2015 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Zbigniewa Wawra – Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego
  Wystawa Artur Grottger. „Polonia” i „Lituania”
  20 marca 2015 roku, Warszawa (otwarcie)
 • Na wniosek Pana Profesora Jacka Wysockiego – Przewodniczącego Rady Naukowej IX Kongresu Top Medical Trends i Pana Janusza Michalaka – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego IX Kongresu Top Medical Trends
  IX Kongres Top Medical Trends
  20-22 marca 2015 roku, Poznań
 • Na wniosek Pana Arkadiusza Pilarza – Dyrektora Projektu i Pana Przemysława Salety, Ambasadora Projektu „Bieg po Nowe Życie”
  6. Bieg po Nowe Życie

  21 marca 2015 roku, Wisła
 • Na wniosek Pana Andrzeja Gizy – Dyrektora Stowarzyszenia im. Ludwika van Beethovena
  19. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena
  22 marca – 3 kwietnia 2015 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Rafała Kramzy – Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  Kampania „Tydzień z Internetem”
  23-29 marca 2015 roku
   
 • Na wniosek Pana Profesora Sławomira Tomasika – Dyrektora Międzynarodowego Konkursu im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo
  V Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo
  24-31 marca 2015 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Tomasza Delegi – Prezesa Polskiego Związku Szachowego
  LXVI Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach oraz LXXI Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach
  24 marca–1 kwietnia 2015 roku, Poznań
   
 • Na wniosek Pana Jerzego Ostroucha – Wojewody Lubuskiego
  Uroczystość z okazji 70. rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski
  27 marca 2015, Gorzów Wielkopolski
 • Na wniosek Pana Profesora Stanisława Sulowskiego - Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Wspólne Sesje Europejskiego Konsorcjum Badań Politycznych (ECPR)
  29 marca – 2 kwietnia 2015 roku, Warszawa