Dialog i otwartość

Dialog i otwartość wyznaczają sposób działania Prezydenta Bronisława Komorowskiego nie tylko na arenie krajowej, lecz także w kontaktach z partnerami Polski w Unii Europejskiej oraz z innymi państwami. Prezydent w swoich działaniach od wielu lat niezmiennie daje wyraz przekonaniu, że poprzez otwartą rozmowę, dialog i budowanie porozumienia wiedzie droga do skutecznego rozwiązywania problemów, stojących przed Polską zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym.