Dobre prawo

25 lat wolności przyniosło zmiany w niemal wszystkich obszarach funkcjonowania państwa i jego obywateli. Zmieniająca się rzeczywistość, postęp technologiczny i społeczny wymagają stałego podnoszenia standardów stanowienia i stosowania prawa oraz zwiększania efektywności instytucji publicznych. Zadaniem państwa jest odpowiadanie na wyzwania współczesności poprzez tworzenie takich aktów prawnych, które zapewnią trwały, zrównoważony rozwój oraz warunki do wzrostu konkurencyjności. Dlatego Bronisław Komorowski za jeden z priorytetów swojej prezydentury przyjął dbałość o stanowienie, stosowanie i egzekwowanie prawa.

Pliki do pobrania