Prezydentura wspólnoty i dialogu

Prezydent współpracuje z rządem i parlamentem we wszystkich najważniejszych obszarach, w tym dotyczących polityki zagranicznej i wewnętrznej. Jest sześć priorytetów, które mają szczególne znaczenie dla prezydentury Bronisława Komorowskiego:

  • dialog i otwartość,
  • rodzina,
  • konkurencyjność polskiej gospodarki,
  • nowoczesny system bezpieczeństwa,
  • dobre prawo,
  • nowoczesny patriotyzm.