Rodzina

Polityka rodzinna jest jednym z sześciu priorytetów prezydentury Bronisława Komorowskiego. Jej założenia zostały zawarte w opublikowanym w maju 2013 r. Programie Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry Klimat dla Rodziny”. Celem Programu jest stworzenie warunków do stałego wzrostu dzietności poprzez usunięcie barier, ograniczających realizację zamierzeń rodzicielskich młodych ludzi.

Program powstał w oparciu o zainicjowany w 2010 r. cykl seminariów i debat z udziałem ekspertów, przedstawicieli rządu, samorządu terytorialnego, pracodawców, pracowników i organizacji pozarządowych. Bazuje on także na pracach powołanego w 2012 r. zespołu ekspertów, który sformułował cele i zasady polityki rodzinnej oraz opracował szereg ekspertyz i raportów, stanowiących bazę dla Programu. To m.in. dzięki zaangażowaniu Prezydenta temat polityki rodzinnej na stałe powrócił do debaty publicznej w Polsce.

Pliki do pobrania