Lista inicjatyw legislacyjnych Prezydenta RP

Prezydent Bronisław Komorowski systematycznie współpracuje zarówno z rządem, jak i z opozycją oraz z różnymi środowiskami, które zgłaszają swoje potrzeby i formułują konkretne postulaty. W odpowiedzi Prezydent RP konsekwentnie realizuje przynależne mu jako głowie państwa prerogatywy, związane z inicjatywą ustawodawczą, podpisywaniem ustaw, kierowaniem wniosków do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustaw (weto) oraz kierowaniem wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.