Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Zgodnie z Konstytucją RP Prezydent RP stoi na straży niepodległości i bezpieczeństwa Państwa. Jest to zadanie szczególnie ważne w dynamicznie zmieniającym się świecie. Najistotniejsze interesy naszego kraju mogą zostać urzeczywistnione jedynie w bezpiecznej i rozwijającej się Europie. Prezydent Komorowski wiele uwagi poświęca rozwijaniu dobrego sąsiedztwa Polski i ugruntowaniu naszej pozycji w regionie, aby wzmocnić obszar stabilności i bezpieczeństwa w otoczeniu Polski. Wizytom i spotkaniom Prezydenta RP w Polsce i za granicą towarzyszy promocja polskiej gospodarki oraz sukcesów polskich przedsiębiorców.