Statystyka dwóch lat prezydentury

W ciągu dwóch lat sprawowania urzędu Prezydent Bronisław Komorowski*:

• podpisał 384 ustawy
• wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z 3 wnioskami, z których 2 rozpatrzono pozytywnie, a 1 oczekuje na rozpatrzenie
• odmówił podpisania 2 ustaw
• wystąpił z 8 inicjatywami ustawodawczymi
• ratyfikował 46 umów międzynarodowych
• zwołał 12 posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego
• uczestniczył w 7 konferencjach plenarnych Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego

Statystyka dwóch lat prezydentury - zdjęcie w treści wpisu• zwołał 1 posiedzenie Rady Gabinetowej
• był inicjatorem 43 spotkań w ramach Forum Debaty Publicznej
• uczestniczył w 8 debatach „Idee Nowego Wieku”
• uczestniczył w 4 debatach z cyklu „Przyszłość Europy. Polska perspektywa”
• odwiedził 115 miejscowości w rożnych regionach kraju
• złożył 48 wizyt zagranicznych
• przyjął 54 osobistości - Głowy Państw i Szefów Rządów
• mianował 62 Ambasadorów RP
• przyjął 57 listów uwierzytelniających od przedstawicieli dyplomatycznych innych krajów
• nadał m.in. 22 Ordery Orła Białego, 19 Krzyży Wielkich Orderu Odrodzenia Polski, 58 Krzyży Komandorskich z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
• mianował 74 oficerów na stopnie generalskie (admiralskie) i równorzędne
• nadał 1 312 osobom tytuł naukowy profesora
• wręczył 716 osobom nominacje na stanowisko sędziego
• ułaskawił 157 osób skazanych
• nadał 4 402 cudzoziemcom obywatelstwo polskie
• wydał 92 rozporządzenia, postanowienia i zarządzenia
• udzielił 523 Honorowych Patronatów
• wystosował 1099 listów gratulacyjnych i okolicznościowych
• spotkał się z dziennikarzami na 104 konferencjach prasowych