Zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym

Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomoż Bóg.

Rota przysięgi prezydenckiej,
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej