Plan Działań dla Polski

Plan Działań dla Polski. Co osiągnęliśmy i co dalej? to wynik aktywności Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu minionych pięciu lat (2010-2015). To także konkluzja wywiedziona z analizy 25 lat wolności i samorządności naszego kraju. Analiza ta, osadzona w dotychczasowych działaniach Prezydenta RP, identyfikuje strategiczne obszary życia publicznego oraz wskazuje kierunki aktywności w perspektywie kolejnego ćwierćwiecza wraz z zarysem rekomendacji najpilniejszych działań na najbliższe dziesięć lat. Jest to synteza dialogu, konferencji i seminariów eksperckich organizowanych w ramach Forum Debaty Publicznej. W ciągu niespełna 5 lat miało miejsce ok. 80 konferencji Forum Debaty Publicznej z udziałem ok. 13 tys. uczestników i blisko 220 tys. uczestników online. Zaangażowanie tych osób, za które należą im się podziękowania, świadczy o tym, że Polacy chcą dialogu i potrafią współpracować w obszarach dla Polski najważniejszych.

Analiza ta powstała po części na podstawie raportów przygotowanych z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego, jak też w wyniku licznych wizyt lokalnych, których odbyło się przeszło 350 oraz wyjazdów i wizyt zagranicznych, których zorganizowano około 270. Czerpie ona z takich opracowań, jak m.in. „Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?” cz. I i cz. II zespołu prof. Jerzego Hausnera, „25+, od podwykonawcy do kreatora, czyli jak zapewnić Polsce kolejne 25 lat sukcesu” Towarzystwa Ekonomistów Polskich, „Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie” McKinsey&-Co, „Przestrzeń Życia Polaków” zespołu senatora Janusza Sepioła, raportów OECD.

Niniejszy dokument nie obejmuje wszystkich dziedzin życia, a jedynie wybrane wątki skoncentrowane na kierunkach strategicznych, przedstawionych przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w wystąpieniach 4 czerwca i 11 listopada 2014 roku.

Publikacja była prezentowana 15 kwietnia 2015 roku podczas spotkania w Pałacu Prezydenkim pt.„Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego”>>