Nowoczesny patriotyzm

Mamy pełne prawo do dumy ze współczesnej Polski. To przekonanie, będące esencją nowoczesnego patriotyzmu, Bronisław Komorowski stara się umacniać w Polakach od początku swej prezydentury. Szczególnych powodów do radości i dumy dostarcza sukces transformacji. 31 sierpnia, w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, w apelu Prezydent zwrócił się do Polaków – w tym do ludzi nauki, kultury, mediów, przedsiębiorców, urzędników, sportowców, a także przedstawicieli Kościołów i organizacji pozarządowych – o podjęcie wspólnych inicjatyw, które pozwolą razem uczcić 25. rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 r. Podkreślał, że 4 czerwca 1989 r. zwyciężyła wspólnota i zachęcał, by wspólnym wysiłkiem zbudować jak najambitniejszy program obchodów.

Prezydent w tegoroczne „Święto Wolności” – rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 r. – wręczył odznaczenia państwowe osobom aktywnie zagospodarowującym polską wolność w różnych dziedzinach życia: kulturze, biznesie, nauce i sporcie. W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in. Kayah, Leszek Możdżer, Katarzyna Nosowska, a także dziennikarze zagraniczni relacjonujący przemiany w Polsce (m.in. Chris Niedenthal), cudzoziemcy organizujący pomoc i transporty z darami dla Polaków oraz osoby zaangażowane w działalność opozycyjną. W specjalnym orędziu wygłoszonym tego dnia Bronisław Komorowski podkreślał, że 4 czerwca jest „Świętem Wolności”, ponieważ to wówczas pokonaliśmy komunizm kartą wyborczą, a nie przemocą, i to dzięki temu żyjemy w wolnym kraju, mogąc cieszyć się niepodległością i demokracją.

Przez ostatnie 25 lat, koncentrując się na intensywnym rozwoju gospodarki i infrastruktury, na drugi plan odsuwane były sprawy związane z ochroną krajobrazu. Po niemal ćwierć wieku dynamicznych przemian najwyższy czas, by zadbać również o rozwiązania prawne kształtujące przestrzeń otaczającą Polaków. Kierując się tą intencją, Prezydent skierował w lipcu do Sejmu projekt ustawy ułatwiającej ochronę krajobrazu. Głównym celem inicjatywy jest ochrona i poprawa estetyki krajobrazu i otoczenia, co przekłada się na lepszą jakość życia mieszkańców. Projekt ustawy wprowadza m.in. urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, które będą ustanawiane przez sejmik województwa dla zdefiniowanych prawnie krajobrazów priorytetowych. Ponadto w projekcie znalazły się obostrzenia dla wznoszenia obiektów, które mogą zdominować krajobraz. Przewidziano również możliwość wprowadzenia przez gminę kodeksu reklamowego, jako zbioru zasad i warunków dotyczących umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych. Poprawę jakości życia i zwiększenie aktywności Polaków ma wspierać także prezydencki projekt ustawy ułatwiającej budowę ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych. Inicjatywa Prezydenta ułatwi powstanie wzdłuż Wisły drogi rowerowej, która w przyszłości może połączyć polskie góry z Bałtykiem.

Inicjatywą wpisującą się w kształtowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu jest także marsz „Razem dla Niepodległej”. Już po raz drugi 11 listopada 2013 r. przeszedł on ulicami Warszawy. Marsz jest okazją do wspólnego uczczenia Święta Niepodległości. Bronisław Komorowski, przemawiając podczas uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza, zaznaczył, że idąc wspólnie w marszu „Razem dla Niepodległej” składamy hołd wdzięczności Ojcom II Rzeczypospolitej wywodzącym się z bardzo zróżnicowanych środowisk politycznych. Przypomniał, że wszyscy oni szukali wspólnej drogi, zachowując zdolność do kompromisu pozwalającą budować państwo polskie. Podczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości, ponownie była obecna Prezydent Litwy, Pani Dalia Grybauskaite.

Nowoczesny patriotyzm to otwartość i dialog, pod hasłem którego upływa obecna prezydentura. Prezydent stworzył i kontynuuje platformę dialogu z przedstawicielami różnych środowisk i opcji politycznych w postaci Forum Debaty Publicznej – w czasie licznych dyskusji w szerokim gronie na konferencjach oraz w gronie eksperckim podczas tematycznych seminariów.

W obszar działań związanych z „Nowoczesnym patriotyzmem” wpisują się także dwie inne ważne inicjatywy Prezydenta. W 2013 r. odbyły się kolejne debaty z cyklu Idee Nowego Wieku. Gośćmi tegorocznych dyskusji byli prof. Zbigniew Brzeziński i prof. Philip Zimbardo. We wrześniu natomiast miała miejsce kolejna edycja „Narodowego Czytania” – w tym roku poświęcona popularyzacji twórczości Aleksandra Fredry.

Drobnym, ale wymownym symbolem nowoczesnego patriotyzmu, którego inicjatorem i promotorem jest Prezydent Bronisław Komorowski, są kokardy narodowe. Towarzyszą one Polakom w czasie obchodów świąt narodowych, m.in.: Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja czy Święta Wolności. Tradycją stało się już wspólne przygotowywanie kokard narodowych w Pałacu Prezydenckim z udziałem m.in. znanych sportowców.