Rok 2013 w liczbach

Prezydent Bronisław Komorowski w 2013 r. (1 stycznia 2013 - 20 grudnia 2013):

 • podpisał 150 ustaw;
 • wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z 3 wnioskami oraz odmówił podpisania 1 ustawy;
 • wystąpił z 8 inicjatywami ustawodawczymi;
 • ratyfikował 26 umów międzynarodowych;
 • zwołał 6 posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego;
 • złożył 20 wizyt zagranicznych;
 • przyjął 42 osobistości – głowy państw i szefów rządów z innych krajów;
 • odwiedził 101 gmin i 86 polskich powiatów;
 • nadał m.in.: 2 Ordery Orła Białego, 4 Krzyże Wielkie Orderu Odrodzenia Polski, 7 Krzyży Komandorskich z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski;
 • mianował 11 oficerów na stopnie generalskie;
 • nadał 641 osobom tytuł naukowy profesora;
 • wręczył 313 osobom nominacje na stanowisko sędziego;
 • przyznał 4 firmom Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP;
 • przyznał za 3 inicjatywy Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP;
 • wraz z Małżonką Anną Komorowską przyznał 3 nagrody w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”;
 • brał udział w 7 spotkaniach Forum Debaty Publicznej;
 • był inicjatorem 2 debat nowego pokolenia w ramach cyklu „Idee Nowego Wieku”;
 • nadał obywatelstwo polskie 2 423 cudzoziemcom. 

Wszelkie dane w tekście odnoszą się okresu od 1 stycznia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.