Podsumowanie 2014 roku

Prezydent RP Bronisław Komorowski od 1 STYCZNIA do 20 GRUDNIA 2014 r. :

 • podpisał 180 ustaw;
 • wystąpił z 6 inicjatywami ustawodawczymi;
 • ratyfikował 42 umowy międzynarodowe;
 • wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z 2 wnioskami oraz odmówił podpisania 1 ustawy;
 • zwołał 6 posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego;
 • zwołał 1 posiedzenie Rady Gabinetowej;
 • złożył 22 wizyty zagraniczne;
 • przyjął 44 osobistości – głowy obcych państw i szefów rządów, którzy składali wizyty w Polsce;
 • w ramach wizyt krajowych odwiedził blisko 80 miejscowości;
 • mianował 37 Ambasadorów RP;
 • nadał 8 Orderów Orła Białego, 6 Krzyży Wielkich Orderu Odrodzenia Polski, 10 Krzyży Komandorskich z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski;
 • nadał 980 osobom tytuł naukowy profesora;
 • wręczył 467 osobom nominacje na stanowisko sędziego;
 • nadał 2 545 cudzoziemcom obywatelstwo polskie;
 • udzielił 560 Honorowych Patronatów; 
 • brał udział w 14 spotkaniach Forum Debaty Publicznej;
 • przyznał 5 firmom Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP;
 • wręczył Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP w 3 kategoriach
 • uhonorował wraz z Małżonką 4 laureatów konkursu „Dobry klimat dla Rodziny”;
 • otworzył Pałac Prezydencki dla 26 330 osób zwiedzających.