Pierwsza Dama

Pierwsza Dama – Anna Komorowska – towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyt zagranicznych oraz przyjmowała małżonki innych państw, odwiedzające Polskę. W ramach programów odrębnych oraz wizyt samodzielnych promowała polską kulturę i sztukę, zarówno w Polsce jak i za granicami kraju. Uczestniczyła w festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii”, gdzie razem z Pierwszą Damą Panią Timofti wzięła udział w uroczystej prezentacji filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei”. W październiku 2014 r. razem z armeńską Parą Prezydencką wzięła udział w inauguracji wystawy „Teodor Axentowicz – Ormianin Polski w Republice Armenii”. Odwiedziła też Królestwo Belgii, gdzie wzięła udział w wieczorze galowym „Polak Roku w Belgii 2014”. Podczas uroczystości wręczyła nagrodę specjalną prof. Łukaszewskiemu, prawnikowi i dyplomacie, wieloletniemu rektorowi Kolegium Europejskiego i ambasadorowi RP we Francji. Odbyła także oficjalne spotkania z JKW Księżną Marią Elżbietą i JKW Marią Teresą Wielką Księżną Luksemburga.

Małżonka Prezydenta była zaangażowana również w sprawy Ukrainy m.in.: odwiedziła rannych, którzy po zajściach w Kijowie przebywali w szpitalu MSW, a podczas wizyty oficjalnej Prezydenta Ukrainy z Małżonką w Polsce zorganizowała spotkanie z kadrą lekarską oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy wspierali Ukrainę po wydarzeniach na Majdanie.

W czerwcu 2014 r. w ramach podsumowania projektu "Miesiąc wiedzy na temat autyzmu", spotkała się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami organizacji propagujących wiedzę na temat autyzmu. Podczas wizyt małżonki sekretarza generalnego ONZ oraz duńskiej księżnej Marii Elżbiety odwiedziła Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS.

Małżonka Prezydenta we wrześniu uczestniczyła w konferencji poświęconej autyzmowi, która miała miejsce w Nowym Jorku. Prezydentowa Anna Komorowska złożyła wówczas również wizytę w Fundacji Kościuszkowskiej. Celem Fundacji jest pogłębianie więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi przez pryzmat programów edukacyjnych i wymiany kulturowo – naukowej.

W listopadzie Małżonka Prezydenta RP wzięła udział w uroczystych obchodach 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka, wzywając do utworzenia instytucji światowego rzecznika praw dziecka. Wzięła też udział w interaktywnym panelu pod nazwą „25 lat Konwencji o Prawach Dziecka: czy świat stał się lepszym miejscem do życia dla dzieci?” podkreślając rolę Polski w uchwaleniu konwencji, którą do tej pory przyjęły 193 państwa.

Pani Prezydentowa angażowała się także w pomoc rodzinom wielodzietnym, wspierając m. in. realizację prezydenckiego programu „Dobry Klimat dla Rodziny” oraz spotykając się z rodzinami wielodzietnymi podczas wizyt lokalnych. Po raz kolejny małżonka Prezydenta wsparła też akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”.

Anna Komorowska otworzyła też Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekożaczek” przy Przedszkolu Akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Pierwsza Dama popularyzuje też czytelnictwo w Polsce. W tym roku wzięła udział w 13. Poznańskich Spotkaniach Targowych – „Książka dla dzieci i młodzieży” podczas których uczestniczyła w spotkaniu promującym książkę „Pałac Prezydencki dla dzieci”.

Pani Prezydentowa wspiera także młodych artystów, m.in. organizując koncerty w Belwederze, podczas których występowali, obok uznanych artystów, także młodzi, zdolni adepci sztuki. Jeden z wieczorów poświęcony był twórczości Zbigniewa Herberta, z kolei w czerwcu z okazji 25-lecia Wolności na scenie w Belwederze wystąpiła Krystyna Janda – nagrodzona w plebiscycie „Ludzie Wolności, 1989-2014.”

Małżonka Prezydenta aktywnie włączyła się w tegoroczne obchody Święta Wolności organizując m. in. obchody Dnia Dziecka w Pałacu Prezydenckim poświęcone tematyce 25-lecia Wolności, sadząc Dęby Wolności, spotykając się z młodzieżą, która angażowała się w projekty związane z obchodami.

Łącznie w roku 2014 Pani Prezydentowa objęła patronatem 122 inicjatywy.