Nowoczesny patriotyzm

W esencji nowoczesnego patriotyzmu zawiera się „patriotyzm codziennej pracy”, o którym Bronisław Komorowski mówił tuż po zaprzysiężeniu. Nasz codzienny trud, codzienny wysiłek jest tym, co w dzisiejszych czasach, w mało spektakularny lecz najlepszy sposób przyczynia się do tworzenia konkurencyjnej Polski. Nowoczesny patriotyzm wiąże się też ze szczególnym docenieniem przedsiębiorczości Polaków. To również tak prozaiczna sprawa jak płacenie podatków. To zainteresowanie najbliższym otoczeniem pozwalające razem, drobnymi pozytywnymi działaniami budować gospodarkę, rozwijać naszą dzielnicę, nasze miasto.

Sens nowoczesnego patriotyzmu wyraża się w radości i poczuciu dumy – zarówno z dawnych zwycięstw jak i obecnej rosnącej siły naszego kraju, z sukcesów ostatnich 20 lat. Wiąże się to ściśle z budowaniem pomostu pomiędzy tym, co najlepsze w naszej historii a nowoczesnością.

Charakterystyczny stał się nowy sposób obchodzenia narodowych świąt i rocznic, łączący ich uroczysty charakter z radością i optymizmem. Dobrym przykładem inicjatyw Bronisława Komorowskiego jest akcja zachęcającą do noszenia biało-czerwonych kokard w dniach świąt narodowych. Podkreślenie potrzeby obchodzenia narodowych świąt i rocznic RAZEM, a nie przeciw komukolwiek wyrażał tegoroczny marsz „Razem dla Niepodległej”. Prezydent zapowiedział, że będzie tę inicjatywę kontynuował każdego roku. Ważnym osiągnięciem Prezydenta była również pomoc w zawarciu kompromisu w sporze dotyczącym metod nauczania historii.

Radość i duma towarzyszą również „Majówce z Polską”. Obejmuje ona rocznicę akcesji do Unii Europejskiej, Dzień Flagi Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Znakiem rozpoznawczym „Majówki” pozostaje dekorowanie i podświetlanie na biało – czerwono najważniejszych budynków i ulic.

Coroczne obchody Święta Wolności – 4 czerwca, toszczególna okazja do podkreślenia wielkiego dorobku ponad 20 lat polskiej transformacji. Jednym z największych osiągnięć tego okresu jest wolność słowa. Chcąc w szczególny sposób upamiętnić wieloletnie starania o jej uzyskanie Prezydent zainicjował budowę pomnika – Memoriału Wolnego Słowa.

Prezydent Bronisław Komorowski wraz z Małżonką, w 2011 r., zainicjowali akcję zapalania w wigilię 13 grudnia symbolicznej świecy pamięci o ofiarach stanu wojennego oraz solidarności z Białorusią i innymi narodami walczącymi o wolność.

Prezydent, promując postawę wybitnych postaci polskiego życia publicznego, wręczył wysokie odznaczenia zasłużonym osobistościom świata kultury, nauki, działaczom organizacji pozarządowych, politykom oraz osobom, które przyczyniły się do odzyskania pełnej wolności i niepodległości m.in.: Jerzemu Buzkowi, Normanowi Daviesowi, Wojciechowi Kilarowi, Adamowi Michnikowi, Janinie Ochojskiej, Jerzemu Owsiakowi, Zbigniewowi Romaszewskiemu, Wisławie Szymborskiej, Andrzejowi Wajdzie.

Prezydent przywiązuje wyjątkową wagę do wspierania inicjatyw i postaw obywatelskich będących jednocześnie wyraźnym znakiem przywiązania do ojczyzny. Bronisław Komorowski i KPRP współpracują z organizacjami pozarządowymi stanowiącymi fundament społeczeństwa obywatelskiego.

Prezydent dołożył starań, aby jak najszerzej w aktywność społeczną, obywatelską mogły się włączyć również osoby niepełnosprawne. Służyły temu kampania „Idziemy na wybory” zachęcająca osoby niepełnosprawne do głosowania oraz spotkania z niepełnosprawnymi olimpijczykami. 6 września 2012 r. w czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim ratyfikowana została przez Prezydenta RP Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

W cyklu debat „Idee Nowego Wieku”, zainicjowanych w czerwcu 2011r., uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych, think tanków, biznesu, kultury, nauki, polityki, administracji i mediów, którzy w dorosłe życie weszli po roku 1989. Dyskutują oni o ideach i wartościach w kontekście współczesnych problemów społeczno – politycznych. Celem spotkań jest rozwój dialogu ideowego pomiędzy środowiskami zróżnicowanymi światopoglądowo.

Prezydent wielokrotnie spotykał się także z przedstawicielami środowisk harcerskich, dzięki czemu udało mu się doprowadzić do symbolicznego zakończenia sporu o krzyż harcerski dzielącego organizacje harcerskie. Prezydent objął również protektoratem cały ruch harcerski.

Bronisław Komorowski wspiera również promocję polskiej kultury, m.in.: w maju 2012 r. w Pałacu Prezydenckim otworzył galerię – salę prezentującą malarstwo Jerzego Nowosielskiego. Objął także honorowy patronat nad konkursem „Życie w architekturze” przyznając w nim specjalne Grand Prix Prezydenta. Patronatem Prezydenta została objęta także kampania społeczna „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, która wraz z ustanowieniem przyznawanego corocznie medalu „Zasłużony dla Polszczyzny” służy promowaniu języka polskiego. Akcją wspierającą czytelnictwo, polską literaturę oraz poczucie wspólnoty było zainicjowane jesienią 2012 r. przez Bronisława Komorowskiego Narodowe Czytanie Pana Tadeusza.

Z inicjatywy Prezydenta w czerwcu 2012 r. odbyły się centralne obchody 90-lecia powrotu Górnego Śląska do Macierzy.

Prezydent po raz pierwszy po 1989 r. przyjął w Pałacu na wspólnym spotkaniu przedstawicieli wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce.

Kierując się chęcią wsparcia promocji młodych polskich artystów Pierwsza Dama – Anna Komorowska – zainicjowała cykliczne koncerty w Belwederze.