Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

1. Polityka dobrego sąsiedztwa – silna pozycja w regionie

Prezydent Bronisław Komorowski realizuje politykę dobrego sąsiedztwa – odwiedził lub gościł przywódców Niemiec, Szwecji, Norwegii, Rosji, państw współpracujących z Polską w ramach Grupy Wyszehradzkiej – czyli Czech, Słowacji i Węgier, a także państw bałtyckich, Ukrainy oraz krajów Partnerstwa Wschodniego.

Ważnym przedsięwzięciem w tym zakresie było spotkanie 20 przywódców z krajów Europy Środkowej w Warszawie w maju 2011 r. Gościem specjalnym szczytu był Prezydent USA Barack Obama.

Bronisław Komorowski zabiega o utrzymanie europejskiej perspektywy dla wszystkich państw Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich. Wspierał europejskie aspiracje Mołdawii, czego przejawem była niedawna wizyta w Kiszyniowie. Dowodem otwartości Polski na nowych członków Unii była uroczysta ratyfikacja Traktatu Akcesyjnego Chorwacji.

Kluczowym państwem w tym wymiarze polityki Prezydenta pozostaje jednak Ukraina. Prezydent RP spotykał się zarówno z Prezydentem Ukrainy i innymi reprezentantami władz, jak również z przedstawicielami ukraińskiej opozycji – aby zbliżenie z Europą promować we wszystkich środowiskach politycznych. Temat ukraiński to także stały element rozmów Prezydenta z szefami państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

Prezydent niezmiennie realizuje również politykę pojednania inicjując lub biorąc udział w spotkaniach na wielu płaszczyznach. Doskonałym przykładem jest wspólne spotkanie Prezydentów Polski i Niemiec z młodzieżą z obu krajów podczas festiwalu Woodstock, otwarcie czwartego cmentarza katyńskiego
w Bykowni, czy też pierwsza wizyta w Polsce Patriarchy Moskwy i całej Rusi – Cyryla I. W opinii Prezydenta szanse na nowe otwarcie w stosunkach z Litwą stwarza sukces Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i jej wejście do koalicji rządzącej.

2. Polska wśród liderów UE

Polska pełni coraz ważniejszą rolę w Unii Europejskiej, co daje nam szansę na realizowanie naszych interesów w zglobalizowanym świecie. Coraz mocniej zaznaczamy swoją pozycję w gronie państw, których głos szczególnie liczy się w ważnych sprawach dotyczących reform Wspólnoty. Chcemy Unii dynamicznej, coraz bardziej zintegrowanej i otwartej na nowych członków.

W zabiegach o tworzenie takiej Unii istotną rolę odgrywają nie tylko stosunki dwustronne, ale także inne platformy współpracy, jak Trójkąt Weimarski, który Polska współtworzy z Francją i Niemcami oraz Grupa Wyszehradzka. Sukcesem Bronisława Komorowskiego są coraz lepsze stosunki pomiędzy Warszawą
a Paryżem.

Dialog o przyszłości Wspólnoty, prowadzony z szefami unijnych instytucji i państw UE, który został rozpoczęty w czasie pierwszej wizyty zagranicznej we wrześniu 2010 r. jest stale kontynuowany. Ostatnia jego runda poświęcona m.in. Wieloletnim Ramom Finansowym 2014-2020 miała miejsce w listopadzie 2012 r., podczas wizyt Prezydenta RP w Królestwie Belgii, Republice Włoskiej oraz w rozmowach
z prezydentem Francji.

W opinii Prezydenta już teraz powinniśmy zrobić wszystko, by być gotowym do wejścia do strefy euro, a tym samym do uczestnictwa w najbardziej zaawansowanych formach integracji. Dzięki temu Polska ma szansę stać się prawdziwym liderem w Unii i tę pozycję w pełni wykorzystać. To właśnie wypracowaniu polskiego spojrzenia na Europę jutra poświęcona była dyskusja ekspercka z praktykami i teoretykami procesu integracji w ramach cyklu debat „Przyszłość Europy. Polska Perspektywa”. Jednym z zagadnień poruszanych w ramach tego cyklu była kwestia dysproporcji poparcia społecznego
dla wspólnej waluty w porównaniu z akceptacją dla samej UE.

3. Promocja polskich przedsiębiorców i gospodarki oraz wizyta w Chinach

Jednym z kluczowych założeń polityki zagranicznej Bronisława Komorowskiego jest promocja polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. Regułą są bilateralne i multilateralne fora gospodarcze z udziałem Prezydenta. Dotychczas miało miejsce 18 takich spotkań. Tylko w ostatnim roku Prezydent uczestniczył m.in. w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, w polsko - łotewskim forum gospodarczym w Rydze, w polsko - portugalskim forum gospodarczym w Lizbonie, polsko-norweskich i polsko - czeskich seminariach gospodarczych, w spotkaniu z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, Zurychu, Brukseli, Kiszyniowie i Kijowie oraz w polsko-francuskim forum gospodarczym w Warszawie.

Wizyta Prezydenta w Chinach w grudniu 2011 r. była elementem szerszego programu Prezydenta – otwarcia polskiej gospodarki na współpracę z nowymi centrami wzrostu czyli państwami, które w przyszłości będą odgrywały coraz większą rolę w gospodarce światowej. Ta podróż stworzyła nowe możliwości dwustronnej wymiany między Polską a Chinami, w tym współpracy ekonomicznej i naukowej. W ramach wizyty zorganizowano polsko-chińskie fora gospodarcze i inwestycyjne w Pekinie oraz Szanghaju. Podpisano też umowy gospodarcze opiewające na kilkanaście miliardów złotych. Bezpośrednim efektem tej wizyty był także przyjazd do Polski w kwietniu 2012 r. premiera Wen Jiabao. Zorganizowano wówczas szczyt Europa Środkowa – Chiny oraz spotkania przedsiębiorców.

4. Umacnianie Sojuszu Północnoatlantyckiego

Wizyta Prezydenta Bronisława Komorowskiego w USA oraz przyjazd do Polski Baracka Obamy potwierdziły dobre stosunki pomiędzy Waszyngtonem a Warszawą. Nowe możliwości ich rozwoju rysują się w gospodarce (zwłaszcza w sektorze energetycznym związanym z wydobyciem surowców energetycznych nietradycyjnymi metodami) oraz w obronności (od listopada 2012 r., po raz pierwszy w historii, oddział wojsk amerykańskich zaczął stacjonować w Polsce). Spotkania były okazją do podkreślenia roli Polski jako lidera regionu, ważnego gracza na arenie międzynarodowej oraz promotora demokracji na świecie.

Jednym z efektów skutecznego zaangażowania Prezydenta Komorowskiego w politykę bezpieczeństwa były sukcesy na szczytach NATO w Lizbonie (2010 r.) i w Chicago (2012 r.). W Lizbonie przyjęta została korzystna dla Polski koncepcja strategiczna Sojuszu – zaakceptowano plany ewentualnościowe dotyczące obrony Polski na wypadek zewnętrznego zagrożenia oraz wypracowano strategię zakończenia misji w Afganistanie. Wycofanie polskich wojsk z Afganistanu w porozumieniu z sojusznikami było sygnalizowane przez Bronisława Komorowskiego jako jedna z kluczowych kwestii już w trakcie ubiegania się o prezydenturę. Na szczycie w Chicago sukcesem zakończyły się zabiegi Polski o konsolidację wewnętrzną Sojuszu wokół wspólnej obrony, będącej jego podstawową funkcją. Podczas szczytu skonkretyzowano zasady niebojowej misji państw NATO w Afganistanie po 2014 r.

5. Modernizacja armii i budowa tarczy antyrakietowej

Na kwestie związane z modernizacją wojska Bronisław Komorowski kładł szczególny nacisk już w 2001 r. jako Minister Obrony Narodowej i do dziś pozostaje konsekwentny w realizacji tego priorytetu. Prezydent – Zwierzchnik Sił Zbrojnych – w listopadzie 2011 r. określił główne kierunki rozwoju armii oraz przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022. Wskazał w nich na niezbędne reformy, jakie powinno w najbliższych latach przejść polskie wojsko:

- pogłębioną modernizację techniczną – rozwój systemów informacyjnych, obronę powietrzną, w tym przeciwrakietową oraz mobilność wojsk lądowych;

- zmiany organizacyjne – reformę systemu dowodzenia i kierowania oraz konsolidację dyslokacyjną;

- konsolidację szkolnictwa wojskowego.

Powyższe zmiany pozwolą wzmocnić potencjał Sił Zbrojnych służący do wypełniania ich podstawowej funkcji – czyli obrony terytorium naszego kraju. Dzięki temu Polska oprócz niezmiennie ważnych sojuszniczych gwarancji bezpieczeństwa jakie daje nam NATO, umocni filar narodowego bezpieczeństwa, jakim są własne możliwości obronne.

Realizacji reform służy dobra współpraca pomiędzy Prezydentem RP a Ministrem Obrony Narodowej, za którego pośrednictwem Bronisław Komorowski sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi.

Prezydent zainicjował program budowy tarczy antyrakietowej, który ma być podstawowym elementem programu obrony powietrznejoraz integralnym elementem wspólnej tarczy krajów NATO. Prezydent buduje wokół tego projektu konsensus i poparcie wszystkich sił politycznych. Dzięki złożonej do Sejmu we wrześniu 2012 r. prezydenckiej propozycji nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji Sił Zbrojnych stworzenie tarczy będzie możliwe w ramach budżetu obronnego.

6. Nowy model funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Podstawą stworzenia w pełni nowoczesnego systemu bezpieczeństwa narodowego jest zachowanie ciągłości planów i ich realizacji. Dlatego już na samym początku kadencji Bronisław Komorowski stworzył nowy model funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po raz pierwszy uczestniczą w RBN nie tylko przedstawiciele rządu lecz również szefowie partii opozycyjnych. Na forum Rady debatowano m.in. o planach budowy tarczy antyrakietowej i ustawie mającej zagwarantować jej stabilne finansowanie, bezpieczeństwie energetycznym, specustawie powodziowej, ustawie regulującej system dowodzenia oraz wnioskach dotyczących całościowej oceny bezpieczeństwa narodowego RP wynikających ze Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

RBN stwarza możliwości wspólnej, ponadpartyjnej dyskusji w kwestii o najbardziej fundamentalnym znaczeniu dla kraju, jaką jest bezpieczeństwo.