Konkurencyjność polskiej gospodarki na świecie i gotowość do przyjęcia euro

Konkurencyjna Polska to Polska gotowa do przyjęcia wspólnej waluty euro – w korzystnym dla siebie momencie. Prezydentowi zależy, by nasz kraj zaczął jak najszybciej proces przygotowawczy. Naszym celem powinno być nie tylko spełnienie kryteriów z Maastricht, ale także wdrożenie reform strukturalnych, które sprawią, że wspólna waluta będzie stanowiła dla naszej gospodarki atut. Musimy zbudować mechanizmy elastyczności, które pozwolą zrównoważyć przekazanie kontroli nad kursem walutowym i polityką monetarną do instytucji unijnych. W tym celu konieczne są reformy rynku pracy, dalsza deregulacja warunków działalności gospodarczej, mocniejsze wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz uproszczenie systemu podatkowego. Konieczne jest także dobre ukierunkowanie środków z negocjowanej właśnie perspektywy budżetowej na lata 2014 – 2020. Powinny one w jak największym stopniu zasilić proces reform i modernizacji – a tym samym zwiększania konkurencyjności.

Przygotowanie do spełnienia kryteriów z pewnością przysłuży się zarówno polskiej gospodarce, jak również umocni naszą pozycję międzynarodową. W opinii Prezydenta nie ma natomiast sensu licytowanie się o datę wejścia do strefy euro – potrzebne jest określenie terminu osiągnięcia gotowości do przyjęcia wspólnej waluty.

O utrzymanie osiągniętego poziomu rozwoju trzeba stale dbać. Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe, podobnie jak niepodległość, nie jest dane raz na zawsze – konieczne są więc dobre reformy polskiej gospodarki i polskich finansów publicznych tak, aby utrzymać wzrost gospodarczy. Przyszłość w najbliższych latach będzie należeć do gospodarek, które dbają o stabilność ekonomiczną i konkurencyjność. To te elementy powinny stanowić oś strategiczną naszych politycznych projektów i działań.

Działania Prezydenta skupią się także na dalszej promocji polskiej gospodarki i przedsiębiorców na świecie. Celem kluczowych wizyt zagranicznych Prezydenta będą tzw. nowe centra wzrostu. Zacieśnienie współpracy z Chinami, Indiami, czy wybranymi krajami Afryki to ogromna szansa na rozwój polskiej gospodarki w czasach, gdy ekonomiczny impet Europy znacząco wyhamował. Dzięki eksportowi do tych krajów Polska gospodarka będzie mogła szybciej się rozwijać. Na liście nowych centrów wzrostu, obok Chin, znajdują się między innymi Indie, Turcja, kraje Zatoki Perskiej, kraje Afryki.