Nowoczesny patriotyzm

Mamy pełne prawo być dumni z naszego wielkiego sukcesu, jakim jest współczesna Polska.

Bronisław Komorowski od początku swej prezydentury stara się wzmacniać tę świadomość wśród Polaków.

Inne kraje na świecie stawiają często Polskę za przykład. I nie chodzi tu tylko o słynne określenie „zielonej wyspy” i uniknięcie recesji w czasie największego kryzysu gospodarczego. Polska jest synonimem wielkiego sukcesu transformacji, na wielu polach. Dziś na świecie podziwia się długą drogę jaką przebyliśmy od 1989 r.

Między innymi dlatego szczególne znaczenie dla Prezydenta ma budowa tradycji Święta Wolności 4 czerwca. Już teraz trwają przygotowania do obchodów 25 - lecia wolności w 2014 r., które powinny przypominać światu, że przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej i upadek komunizmu zaczęły się w Polsce.

Osobną okazją do zaznaczania dumy z osiągnięć Polski będzie także przypadająca na 1 maja 2014 r. 10. rocznica przystąpienia do Unii Europejskiej.

Jedną z głównych cech nowoczesnego patriotyzmu jest aktywność obywatelska. To ona jest podstawą demokracji. Bronisław Komorowski w sposób szczególny otworzył urząd Prezydenta na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Prezydent uważa trzeci sektor oraz jego wsparcie za kluczowe dla budowy konkurencyjności i skoku cywilizacyjnego Polski. Rozwijane będą także debaty Idee Nowego Wieku. To właśnie umiejętność prowadzenia dialogu i debatowania, nawet mimo głębokich różnic, jest wciąż deficytową wartością. Jest ona jednak niezbędna dla kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

Prezydent objął patronatem obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego – odbędą się one nie tylko w Polsce lecz również w miejscach związanych z tym zrywem znajdujących się poza granicami naszego kraju.

Wystrzeganie się błędów z przeszłości i wyciąganie wniosków z bolesnych doświadczeń historii już wcześniej zostały wymienione jako elementy nowoczesnego patriotyzmu. Bronisław Komorowski pragnie, by takim szczególnym miejscem, które będzie nie tylko służyło upamiętnieniu ofiar lecz stanie się również swoistą przestrogą na przyszłość było Muzeum Zbrodni Komunistycznej.

Prezydent niejednokrotnie podkreślał szczególną wartość jaką dla nowoczesnego patriotyzmu, dla budowy naszej tożsamości, wnosi kultura – dlatego zamierza nadal wspierać działania Muzeum Narodowego w Warszawie oraz inicjatywy promujące sztukę współczesną.