Polityka rodzinna

Prezydent uważa, że istnieje potrzeba stworzenia szerokiej, kompleksowej strategii polityki rodzinnej, planu, który zdobędzie jak najszerszą akceptację społeczną i polityczną. Pracuje nad nią powołany przez Szefa KPRP specjalny zespół ekspertów. Brak było dotychczas kompleksowego ujęcia polityki rodzinnej, a wprowadzane rozwiązania nie były elementem spójnej strategii i miały charakter punktowy. Strategia polityki rodzinnej powinna stanowić fundament do wdrażania szerokiej i spójnej palety kompleksowych rozwiązań. Strategia skupia się na trzech kluczowych obszarach działań:

  • odnowa demograficzna czyli zwiększenie dzietności,
  • odpowiedzialna rodzina,
  • dobre dzieciństwo.

Ważnym krokiem na drodze do odnowy demograficznej jest budowanie politycznego konsensusu wokół najważniejszych problemów polskiej rodziny. Prezydent, w myśl hasła „zgoda buduje”, przekonuje wszystkie siły o konieczności zapewnienia stabilności polityki rodzinnej. Brak trwałości i ciągłości stosowanych rozwiązań to druga obok fragmentaryczności największa dotychczasowa słabość polityki rodzinnej w Polsce. Prezydent chce, żeby strategia polityki rodzinnej powstawała w dialogu, żeby to było wspólne zadanie rodzin, społeczności lokalnych, władz różnego szczebla.

Kancelaria organizuje debaty publiczne, których celem jest budowanie szerokiego porozumienia wokół problemów polityki rodzinnej. Jak pokazała ostatnia debata pt: „Między pracą a domem. Kto wychowa nasze dzieci?”, możliwe jest zbliżenie stanowisk, mimo różnic światopoglądowych i w pomyśle na życie. Odnowa demograficzna wymaga stworzenie „dobrego klimatu” dla rodziny w jej najbliższym otoczeniu. Prezydent dostrzega potrzebę przeprowadzenia debat, również w regionach, z udziałem samorządów, ekspertów, rodzin i pojedynczych obywateli. Takie debaty będą stanowiły wyjątkową, oryginalną przestrzeń dyskusji, pozwalającą na rzetelną konfrontację koncepcji i oczekiwań.

Zwiększenie dzietności w Polsce wymaga budowania stabilności rodzin. Zdaniem Prezydenta, trzeba stawiać pytania i wymagania polityce gospodarczej, administracji i edukacji. Niezbędne jest więc wspieranie rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa rynku pracy – to na jego bazie możemy wzmocnić ekonomiczne poczucie bezpieczeństwa polskich rodzin. Prezydent zachęca i wspiera rząd w pracach nad kompleksową reformą rynku pracy, której celem jest wzrost zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia.