Aktywność Pierwszej Damy

Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska już od pierwszych dni pełnienia obowiązków Pierwszej Damy włączyła się w liczne działania o charakterze oficjalnym, społecznym, kulturalnym i edukacyjnym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wydarzeniach na forum międzynarodowym – towarzyszyła Prezydentowi w oficjalnych wyjazdach do licznych państw oraz podczas wizyt gości zagranicznych w Polsce, brała także udział w wielu spotkaniach o charakterze kulturalnym i społecznym z udziałem Pierwszych Dam z innych krajów.