Decyzje prezydenta dotyczące obsady stanowisk państwowych

Prezydent RP Bronisław Komorowski realizował konstytucyjne kompetencje dotyczące kadr państwowych, m.in. w zakresie powoływania sędziów, Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.