Kierownictwo Kancelarii Prezydenta RP

Zgodnie z Konstytucją RP, organem pomocniczym prezydenta jest Kancelaria Prezydenta: Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, Sekretarze i Podsekretarze Stanu, Doradcy i Doradcy społeczni. Sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego zajmuje się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.