Statystyka 3 lat prezydentury

W ciągu 3 lat sprawowania urzędu Prezydent Bronisław Komorowski*:

• podpisał 598 ustaw;
• wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z 7 wnioskami (4 w trybie kontroli następczej);
• odmówił podpisania 3 ustaw;
• wystąpił z 13 inicjatywami ustawodawczymi; • ratyfikował 82 umowy międzynarodowe;
• zwołał 22 posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego;
• zwołał 3 posiedzenia Rady Gabinetowej;
• złożył 63 wizyty zagraniczne;
• przyjął 91 osobistości – głowy państw i szefów rządów z innych krajów, którzy składali wizyty w Polsce;
• mianował 130 Ambasadorów RP;
• przyjął 92 listy uwierzytelniające od przedstawicieli dyplomatycznych innych państw;
• nadał m.in.: 28 Orderów Orła Białego, 31 Krzyży Wielkich Orderu Odrodzenia Polski, 85 Krzyży Komandorskich z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski;
• mianował 99 oficerów na stopnie generalskie (admiralskie) i równorzędne;
• nadał 2168 osobom tytuł naukowy profesora;
• wręczył 1089 osobom nominacje na stanowisko sędziego;
• brał udział w 56 spotkaniach Forum Debaty Publicznej;
• uczestniczył w 5 debatach z cyklu „Przyszłość Europy. Polska perspektywa”;
• był inicjatorem 14 debat nowego pokolenia w cyklu „Idee Nowego Wieku”;
• wpisał 15 obiektów na listę Pomników Historii;
• nadał obywatelstwo polskie 7123 cudzoziemcom;
• udzielił 651 Honorowych Patronatów;
• przyznał 12 firmom Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP;
• wręczył wraz z Małżonką Nagrody Pary Prezydenckiej 3 laureatom konkursu „Dobry klimat dla rodziny” oraz przyznał za 3 inicjatywy Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP.