Menu rozwijane

30 czerwca 2010

Statystyka nadanych przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego orderów i odznaczeń w miesiącu czerwcu 2010 r.

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

2

2

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

1

Ogółem Order Odrodzenia Polski

3

3

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP

1

4

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP

1

5

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP

1

Ogółem Order Zasługi RP

3

6

Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego

3

Ogółem Order Krzyża Wojskowego

3

7

Złoty Krzyż Zasługi

13

8

Srebrny Krzyż Zasługi

19

9

Brązowy Krzyż Zasługi

39

Ogółem Krzyże Zasługi

71

10

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

1553

11

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

664

12

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

304

Ogółem Medali za Długoletnią Służbę

2521

13

Medal za Ofiarność i Odwagę

90

14

Krzyż Zasługi za Dzielność

10

15

Gwiazda Iraku

80

16

Gwiazda Afganistanu

3

17

Krzyż Zesłańców Sybiru

119

18

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

5048

Razem

7951