Menu rozwijane

30 kwietnia 2010

 Statystyka nadanych przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego orderów i odznaczeń w miesiącu kwietniu 2010 r.

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

8

2

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

17

3

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

26

4

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

12

5

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

29

Ogółem Order Odrodzenia Polski

92

6

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

95

7

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

98

8

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

76

Ogółem Medali za Długoletnią Służbę

269

Razem

361