Menu rozwijane

31 lipca 2010

Statystyka nadanych przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej orderów i odznaczeń w miesiącu lipcu 2010 r.

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

1

2

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

3

3

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

9

4

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

27

Ogółem Order Odrodzenia Polski

40

5

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP

3

6

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP

5

Ogółem Order Zasługi RP

8

7

Złoty Krzyż Zasługi

7

8

Srebrny Krzyż Zasługi

1

Ogółem Krzyże Zasługi

8

9

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

1430

10

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

1622

11

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

670

Ogółem Medali za Długoletnią Służbę

3722

12

Medal za Ofiarność i Odwagę

149

13

Krzyż Zasługi za Dzielność

20

14

Gwiazda Afganistanu

2308

15

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

5376

Razem

11 631