Statystyka nominacji sędziowskich Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Rodzaj sądów

Rok 2010

(od VIII)

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

 ogółem  

 Sąd Najwyższy

 3

4

3

3

2

1

16

 sądy powszechne:

221

249

350

281

432

259

1792

 a) sądy apelacyjne

 15

15

25

17

24

19

115

 b) sądy okręgowe

 79

70

133

137

156

85

660

 c) sądy rejonowe

 127

164

192

127

252

155

1017

 sądy administracyjne:

 15

25

24

27

32

9

132

 a) Naczelny Sąd Administracyjny

  -

9

2

15

3

4

33

 b)wojewódzkie sądy administracyjne

15

16

22

12

29

5

99

 sądy wojskowe:

 1

-

5

2

1

2

 11

 a) wojskowy sąd okręgowy

  1

-

2

2

1

1

7

 b) wojskowy sąd garnizonowy

 -

-

3

-

-

1

4

 Łącznie

240

278

382

313

467

271

1951

Od początku kadencji Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim odbyło się 59 uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołanych zostało 1951 osób.

Ponadto Prezydent RP powołał do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym oraz sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym, tzw. awanse poziome – 5 sędziów

Rok 2010:

 1. 25 sierpnia

 2. 29 września

 3. 9 listopada

 4. 29 listopada

 5. 15 grudnia

Rok 2011:

 1. 24 stycznia

 2. 15 lutego

 3. 30 marca

 4. 14 kwietnia

 5. 16 maja

 6. 29 czerwca

 7. 2 sierpnia

 8. 12 września

 9. 24 października

Rok 2012:

 1. 23 stycznia

 2. 28 lutego

 3. 20 marca

 4. 26 kwietnia

 5. 31 maja

 6. 29 czerwca

 7. 16 sierpnia

 8. 18 września

 9. 23 października

 10. 30 listopada

 11. 20 grudnia

 12. 31 grudnia

Rok 2013:

 1. 17 stycznia

 2. 5 lutego

 3. 5 marca

 4. 16 kwietnia

 5. 20 maja

 6. 10 lipca

 7. 4 września

 8. 19 września

 9. 31 października

 10. 4 grudnia

Rok 2014:

 1. 20 stycznia

 2. 4 lutego

 3. 12 lutego

 4. 19 lutego

 5. 25 lutego

 6. 10 marca

 7. 28 marca

 8. 14 kwietnia

 9. 21 maja

 10. 27 czerwca

 11. 31 lipca

 12. 17 września

 13. 7 października

 14. 24 października

 15. 10 grudnia

Rok 2015:

 1. 15 stycznia

 2. 24 lutego

 3. 26 marca

 4. 15 kwietnia

 5. 9 czerwca

 6. 17 czerwca

 7. 25 czerwca

 8. 30 lipca