Menu rozwijane

30 czerwca 2009

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

2

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

3

3

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

21

4

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

50

5

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

90

Ogółem Order Odrodzenia Polski

165

5

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP

3

6

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP

11

7

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP

15

8

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP

15

Ogółem Order Zasługi RP

44

9

Złoty Krzyż Zasługi

151

10

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

7

11

Srebrny Krzyż Zasługi

135

12

Brązowy Krzyż Zasługi

163

Ogółem Krzyż Zasługi

456

13

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

453

14

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

780

15

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

276

Ogółem Medali za Długoletnią Służbę

1509

16

Medal Za Ofiarność i Odwagę

1

 17

Krzyż Zasługi Za Dzielność

6

18

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

7392

19

Krzyż Zesłańców Sybiru

191

Razem

9764