Menu rozwijane

30 czerwca 2014

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.   

Order Orła Białego

2

2.   

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

4

3.   

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

31

4.   

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego

1

5.   

Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

5

6.   

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

 

6

7.   

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

6

8.   

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

10

9.   

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

11

10.  

Krzyż Zasługi za Dzielność

15

11.  

Krzyż Wolności i Solidarności

25

12.  

Złoty Krzyż Zasługi

67

13.  

Srebrny Krzyż Zasługi

75

14.  

Brązowy Krzyż Zasługi

84

15.  

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami

34

16.  

Wojskowy Krzyż Zasługi

7

17.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

508

18.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

520

19.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

363

20.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

9254

21.  

Gwiazda Afganistanu

588

Razem:

11616