Menu rozwijane

03 lipca 2015

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.   

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

2.   

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

4

3.   

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

23

4.   

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

83

5.   

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2

6.   

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

3

7.   

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

3

8.   

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

7

9.   

Krzyż Zasługi za Dzielność

2

10.  

Krzyż Wolności i Solidarności

50

11.  

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

2

12.  

Złoty Krzyż Zasługi

127

13.  

Srebrny Krzyż Zasługi

101

14.  

Brązowy Krzyż Zasługi

124

15.  

Lotniczy Krzyż Zasługi

2

16.  

Medal za Ofiarność i Odwagę

5

17.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

516

18.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

751

19.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

357

20.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

5 724

21.  

Gwiazda Afganistanu

8

22.  

Gwiazda Załóg Lotniczych

99

23.  

Krzyż Zesłańców Sybiru

7

Razem:

8 001