Menu rozwijane

31 grudnia 2008

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

1

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

21

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

47

Ogółem Order Odrodzenia Polski

70

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP

6

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP

8

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP

10

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP

9

Ogółem Order Zasługi RP

33

Złoty Krzyż Zasługi

95

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

2

Srebrny Krzyż Zasługi

41

Brązowy Krzyż Zasługi

31

Ogółem Krzyż Zasługi

169

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

232

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

145

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

33

Ogółem Medali za Długoletnią Służbę

410

Krzyż Wojskowy

16

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami

70

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

5448

Gwiazda Afganistanu

14

Gwiazda Iraku

38

Razem

6268