Menu rozwijane

26 stycznia 2010

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

Order Orła Białego

1

1

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

2

2

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

26

3

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

85

4

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

101

Ogółem Order Odrodzenia Polski

214

5

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP

6

6

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP

21

7

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP

22

Ogółem Order Zasługi RP

49

8

Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego

1

Ogółem Order Krzyża Wojskowego

1

9

Złoty Krzyż Zasługi

159

10

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

11

11

Srebrny Krzyż Zasługi

94

12

Srebrny Krzyż Zasługi po raz drugi

1

13

Brązowy Krzyż Zasługi

62

Ogółem Krzyże Zasługi

327

14

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

441

15

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

179

16

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

53

Ogółem Medali za Długoletnią Służbę

673

17

Medal za Ofiarność i Odwagę

25

18

Krzyż Zesłańców Sybiru

196

19

Krzyż Zasługi za Dzielność

15

20

Gwiazda Afganistanu

1

 21

Gwiazda Iraku

2038

22

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

4466

Razem

8006