Menu rozwijane

31 grudnia 2014

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.     

Order Orła Białego

1

2.     

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

3.     

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

2

4.     

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

5

5.     

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

43

6.     

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

1

7.     

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2

8.     

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

4

9.     

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

8

10.  

Krzyż Wolności i Solidarności

44

11.  

Złoty Krzyż Zasługi

91

12.  

Srebrny Krzyż Zasługi

109

13.  

Brązowy Krzyż Zasługi

129

14.  

Wojskowy Krzyż Zasługi

2

15.  

Morski Krzyż Zasługi

1

16.  

Medal za Ofiarność i Odwagę

7

17.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

261

18.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

124

19.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

150

20.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

1334

21.  

Gwiazda Afganistanu

200

Razem:

2519