Menu rozwijane

30 kwietnia 2009

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

Order Orła Białego

1

1

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

2

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

10

3

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

29

4

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

30

5

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

54

Ogółem Order Odrodzenia Polski

125

6

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP

5

7

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP

13

8

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP

19

9

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP

24

Ogółem Order Zasługi RP

61

10

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego

1

11

Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego

3

Ogółem Order Krzyża Wojskowego

4

12

Złoty Krzyż Zasługi

52

13

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

2

14

Srebrny Krzyż Zasługi

22

15

Brązowy Krzyż Zasługi

12

Ogółem Krzyż Zasługi

88

16

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

281

17

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

206

18

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

101

Ogółem Medali za Długoletnią Służbę

588

 19

Gwiazda Iraku

702

 20

Gwiazda Afganistanu

148

 21

Morski Krzyż Zasługi

4

 22

Wojskowy Krzyż Zasługi

24

 23

Lotniczy Krzyż Zasługi

2

 24

Medal za Ofiarność i Odwagę

2

25

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

4942

Razem

6690