Menu rozwijane

30 kwietnia 2015

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1.   

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

2

2.   

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

3

3.   

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

14

4.   

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

52

5.   

Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości

4

6.   

Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości

8

7.   

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

4

8.   

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

8

9.   

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

18

10.  

Krzyż Zasługi za Dzielność

4

11.  

Krzyż Wolności i Solidarności

46

12.  

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

2

13.  

Złoty Krzyż Zasługi

83

14.  

Srebrny Krzyż Zasługi

75

15.  

Brązowy Krzyż Zasługi

120

16.  

Wojskowy Krzyż Zasługi

1

17.  

Medal za Ofiarność i Odwagę

4

18.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

511

19.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

575

20.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

535

21.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

6 418

22.  

Gwiazda Afganistanu

52

23.  

Krzyż Zesłańców Sybiru

30

Razem:

8 569