Menu rozwijane

31 lipca 2009

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

1

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

2

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

12

3

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

43

4

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

83

Ogółem Order Odrodzenia Polski

139

5

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP

1

6

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP

3

7

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP

5

8

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP

12

9

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP

13

Ogółem Order Zasługi RP

34

10

Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego

2

Ogółem Order Krzyża Wojskowego

2

11

Złoty Krzyż Zasługi

92

12

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

3

13

Srebrny Krzyż Zasługi

81

14

Brązowy Krzyż Zasługi

75

Ogółem Krzyż Zasługi

251

15

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

537

16

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

174

17

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

65

Ogółem Medali za Długoletnią Służbę

776

18

Gwiazda Afganistanu

167

 19

Gwiazda Iraku

813

20

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

7696

Razem

9878